Start-up Fast Track

Nyhet 4 okt 2016 Skrivet av: Lotta Mauritzon

Den 8 oktober startar Drivhuset programmet Start-up Fast Track - ett affärsutvecklingsprogram för nyanlända som finansieras av Svenskt Näringsliv. Start-up Fast Track ger entreprenörerna möjlighet att utveckla nya innovativa affärsidéer med utgångspunkt från de resurser, kompetenser, färdigheter och kontakter de har med sig in i landet. 

 

Under programmet kommer deltagarna få tillgång till olika verktyg för att utveckla idéerna i nära dialog med potentiella kunder och leverantörer i syfte att öka möjligheten att produkterna/tjänsterna blir efterfrågade på marknaden. Förutom ett affärsutvecklingsprogram, utbildas deltagarna i regelverk och förutsättningar för att driva företag i Sverige. Här får ocks deltagarna möjlighet att praktisera språket genom att interagera med potentiella kunder och andra intressenter som redan lever och verkar i landet.  

Programmet finansieras av Svensk Näringsliv och genomförs på uppdrag av Dirvhuset Sverige, i Göteborg och Stockholm. I Göteborg genomförs programmet i samverkan med Fryshuset och projektet One Stop Future shop. Läs mer om Start-up Fast Track under fliken kalender.