Snart dags att deklarera!

Nyhet 3 apr 2017 Skrivet av: Lotta Mauritzon

Här nedan tipsar Drivhusets partner Grant Thornton inför årets deklaration:

Använd Skatteverket

Grant Thorntons första råd är att använda Skatteverket och deras olika servicekanaler. Antingen via telefon, internet eller på något av deras kontor. Ofta kan de leda dig på rätt väg och bringa klarhet i många frågor. Samtliga punkter som vi berör nedan kan du enkelt hitta ytterligare information om på Skatteverkets hemsida, https://www.skatteverket.se/.

Kom dock ihåg att vara värdera de svar du får från Skatteverket och stäm av med din rådgivare vid osäkerhet. Dokumentera de svar du får i skrift. Skatteverket vill hjälpa till och ger ofta bra råd men det är i slutändan du själv som står risken för att det du sedermera lämnar in till Skatteverket är korrekt.

Deklarationstider

Har du enskild firma ska din deklaration vara Skatteverket tillhanda senast 2 maj. Driver du aktie-, handels- eller kommanditbolag är det företagets räkenskapsår som styr när deklarationen skickas ut från och ska vara inlämnad till Skatteverket. För de flesta företag avslutas räkenskapsåret 31 december vilket innebär att deklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 1 juli. Deklarerar du istället elektroniskt får du ytterligare en månad på dig till den 1 augusti.

Den elektroniska deklarationsinlämningen kan vara svårare för den enskilde personen då det krävs att sidorna 2-4 på inkomstdeklaration 2 samt eventuella bilagor lämnas som .sru filer vilket måste skapas med ett bokföringsprogram. 

Deklarationen ska vara Skatteverket tillhanda följande datum:

Bokslut 31 maj–30 juni, 2016: På papper 15 december 2016, Elektroniskt 16 januari 2017

Bokslut 31 juli–31 aug, 2016: På papper 1 mars 2017, Elektroniskt 3 april 2017

Bokslut 30 sep–31 dec, 2016: På papper 3 juli 2017, Elektroniskt 1 augusti 2017

Bokslut 31 jan–30 april, 2017: På papper 1 november 2017, 1 december 2017

Förseningsavgifterna för aktiebolag har höjts. Är du en dag sen kostar det 6 250 kr och om du inte lämnat inkomstdeklarationen inom tre månader från ordinarie deklarationsdatum får du betala ytterligare 6 250 kronor i förseningsavgift. Dröjer du fem månader, eller längre, med att lämna in din deklaration får du betala ännu en förseningsavgift på 6 250  kronor. Detta innebär att du totalt kan få betala 18 750 kronor i förseningsavgifter. För privatperson utgår förseningsavgift på 1 250 kr, därefter utgår en ny förseningsavgift efter tre månader och fem månader om 1 250 kr vardera. Lämnar du ingen deklaration alls riskerar du att bli skönsbeskattad och ett bolag riskerar att få sitt godkännande för F-skatt återkallat.

Betala skatt i tid

Har du betalat för lite skatt under året och därför vet med dig att du kommer behöva betala kvarskatt bör du göra en fyllnadsbetalning till Skatteverket för att undvika kostnadsränta på skatten. Tiden för när en fyllnadsbetalning ska vara gjord är avhängig bolagets räkenskapsår samt om kvarskatten överstiger 30 000 kr eller inte.

Förlust i enskild firma 

Har du en nystarta enskild firma så kan en eventuell förlust hanteras på två sätt under de första fem åren. Du kan antingen välja att spara underskottet i firman för att användas mot framtida vinster i firman eller så kan du välja att utnyttja förlusten direkt som ett allmänt avdrag. Maximalt kan allmänt avdrag yrkas på en förlust om 100 000 kr och då minskar skatten på tjänsteinkomsten. Eftersom en rad olika omständigheter ska vara uppfyllda för att kvalificera för detta avdrag bör en utförlig redovisning av omständigheter ske till Skatteverket i bilaga till inkomstdeklarationen för att undvika risk för att anses ha lämnat oriktig uppgift.

Missa inte övriga avdrag i din deklaration 

Två vanliga avdrag som i vissa fall kan nyttjas är avdrag för tjänsteresor och schablonavdrag för arbetsrum i egna bostaden för personer med enskild firma. Har du gjort tjänsteresor med egen bil kan det finnas möjlighet till avdrag för dessa med 18,5 kr/mil.

Har du en enskild firma så finns det möjlighet att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i den privata bostaden. Det krävs dock att du arbetar minst 800 timmar hemma under ett år och det ska även vara motiverat att arbeta hemifrån. Avdraget uppgår till 2 000 kr/år och du kan då inte göra ytterligare avdrag för kostnader som du kan göra om du istället har en särskilt inrättad del i bostaden där du enbart jobbar. Med en särskilt inrättad del i bostaden får du göra avdrag för skäliga kostnader istället för en schablon. För aktiebolag finns ingen möjlighet till schablonavdrag utan ett arbetsrum får i sådant fall hyras ut. Det är lätt att en uthyrning från aktiebolag inte hanteras korrekt och de skattemässiga riskerna med en sådan uthyrning är av erfarenhet stora vid en granskning från Skatteverket.

Ränta på lån till eget aktiebolag

Har du lånat pengar till ditt aktiebolag så får du ta ränta på lånet. I din privatdeklaration måste dock räntan deklareras som inkomst av kapital, tänk då på att räntan med största sannolikhet inte kommer vara förtryckt på blanketten utan du måste fylla i den själv. Aktiebolag får i sin tur göra avdrag för räntekostnader.

Öppet yrkande/Övriga upplysningar

Yrkar du ett avdrag i deklarationen eller är du osäker på om du har tänkt rätt eller räknat rätt så råder vi dig att utförligt och helt öppet i en separat bilaga till Skatteverket förklara precis hur du tänkt. Har du lämnat ett öppet yrkande som är helt öppet, där samtliga omständigheter finns medtagna, minskar det risken för att Skatteverket därefter ska kunna påföra dig skattetillägg.

Nya avdragsregler för representation att beakta under 2017

Regeringen har beslutat att det införs begränsningar för avdragsrätt i samband med representation. Inkomstskattemässigt slopas avdragsrätten i princip helt och momsmässigt införs ett maxavdrag om momsen på underlag om 300 kronor. 

Momsmässigt började de nya reglerna gälla 1 januari 2017. Inkomstskattemässigt började de nya reglerna gälla 1 januari 2017 för bolag som har kalenderår som räkenskapsår.

Fler tips och utförligare kommentarer kan ni hitta på Grant Thorntons hemsida. Klicka här för att komma till hemsidan!