För arbetssökande

Skapa din väg mot framtiden nu! 

På Drivhuset i Göteborg kan du få möjligheten att delta i projekt Scopum Nordost under 2019 om du ingår i jobb och utvecklingsgarantin.

Under programmets gång arbetar och tränar vi på:

Undersökande förhållningssätt
vikten av att vara nyfiken och informationssökande i sitt arbetssökande
att ta kontakt med nya personer i syfte att bygga nätverk
förståelse för vilka tillgångar som finns till hands och hur dessa kan skapa olika möjligheter.
att presentera sig själv i olika format
kreativitet - hur kan min kunskap och kompetens skapa värde i flera olika sammanhang.

Självledarskap 
förståelse för det egna beteendet och dess orsaker
förståelse för egna drivkrafter, styrkor och motivatorer
förståelse för olika tankemönster och hur de påverkar beteenden
förståelse för egna värderingar och hur de påverkar beteenden

Hälsa & IT
Data- och IT-kunskaper (Användning av smartphones, Googles appar, linkedin mm)
Fysisk träning på gym

Enskild coaching varannan vecka ingår också

Omfattning: Heltid, 6 månaders beslut

Gruppstart: Flera gruppstarter under året
Lokal: YESBOX, Gamlestadsvägen 4 Hus B13 Göteborg

Intresserad? Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill delta.

Har du frågor, kontakta Mikael Säwström på: 0727- 14 54 55

Mail: mikael.sawstrom@drivhuset.se