Kalender 27 November 2017 - 17:00 PwC (St:Per Gallerian), Klostergatan 9, Uppsala

Kursen är uppdelad på två tillfällen med en praktiskt och teoretisk del. Bokföringskursen riktar sig i första hand till dig som driver enskild firma.

Alla som driver eget företag är bokföringsskyldiga och har ansvar för sin egen bokföring. Gör du eller ska du göra din bokföring på egen hand rekommenderar vi att du går vår introducerande bokföringskurs, som Drivhuset anordnar tillsammans med Sveriges största och ledande revisionsbyrå, PwC

Kursen riktar sig i första hand till dig som driver eller ska driva enskild firma. Kursen är uppdelad på två tillfällen, en teoretisk och en praktisk del.

Viktigt att ta med sig på kursen är kännedom om att bokföring är ingenting man vanligtvis lär sig under två kvällskurser. Det gäller att man utöver kursen sätter sig in hur bokföring fungerar, och många behöver även läsa på ytterligare efter genomförd kurs, utefter sina egna behov. En bra uppladdning inför denna kurs är kursen Grundläggande ekonomi och/eller Bokföringsnämndens skrift "Att föra bok".

NÄR: Bokföringskusen är uppdelat på TVÅ separata tillfällen som bygger på varandra. Vid anmälan är man anmäld till BÅDA tillfällena.

Måndag 27/11 kl. 17.00-19.30 (Teori)
Måndag 4/12 kl. 17.00 - 20.00 (Praktik)

VAR: PwC, Klostergatan 9 (St: Per gallerian).
HUR: Kursen kostar 150 kr (120 kr + moms) för Drivhuset-företagare och studenter och 300 kr (240 kr + moms) för övriga. I priset ingår fika.

Ange eventuella kostpreferenser under "Övrigt". Under företag skriver du ditt företagsnamn eller ditt för- och efternamn, Under fakturareferens skriver du ditt för- och efternamn igen.

OBS! Vid sen eller utebliven avanmälan debiteras hela kursavgiften. Sista anmälnings- och avanmälningsdatum är söndag den 26 november.