Drivhuset Gävleborgs styrelse består av nyckelpersoner från högskolan, offentliga aktörer och näringslivet. De har alla olika bakgrund och besitter olika typer av kompetens och kontakter. Gemensamt för ledamöterna är att de har ett stort intresse för entreprenörskapsfrågor och att de har åtagit sig att aktivt arbeta för att främja Drivhusets verksamhet och dess entreprenörer.

Staffan Thegel
Ordförande

Peter Hessel
Ledamot

Mikael Jönsson
Ledamot

Eva Cooper
Ledamot

Anna Jansson
Ledamot

Per Roswall
Ledamot

Maria Engvall
Ledamot

Lars Löfqvist
Ledamot

Lotta Petterson
Ledamot

Elin Westrin
Ledamot

Andreas Garp
Ledamot

Peter Eriksson
Ständigt adjungerad
Näringslivschef, Bollnäs kommun

Niclas Cronsell
Ständigt adjungerad
Region Gävleborg

Malin Schönning
Ständigt adjungerad
tf Näringslivschef, Gävle kommun