Nyhet 6 Nov 2018 Skrivet av: Veronica Tigerberg

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor vardera till en förening och ett företag.

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

  • Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
  • Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning, klimatpåverkan och annan miljöbelastning.
  • Ekonomisk hållbarhet är medlet för att skapa ett hållbart samhälle både på kort och på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållning med ekonomiska, materiella och mänskliga resurser.

Förslag tas emot på föreningar och företag som under året gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in förslag med motivering. Du kan självklart föreslå din egen förening eller företag.

Nominera här mellan den 22 oktober till 22 november

Vinnarna utses av en jury som består av Lidköpings kommuns miljö- och klimatutskott. Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet (föreningspriset) respektive Lidköpingsgalan (företagspriset).

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån:

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Långsiktighet
  • Förebild för andra

Det är viktigt att ge en bra beskrivning av det föreningen eller företaget gjort för social, miljömässig och/eller ekonomisk hållbarhet och ge en bra motivering till varför just den föreningen eller företaget ska få priset.