Nyhet 1 Jun 2018 Skrivet av: Emma Johansson

Till följd av GDPR har Drivhuset definierat hanteringen av personuppgifter tillhörande entreprenörer i systemet

Vilka personuppgifter finns lagrade och vad används de till? Kan jag få reda på vad Drivhuset har lagrat om mig och kan jag få de ändrade eller raderade? 

Dessa frågor besvaras i det dokument som Drivhuset har sammanställt centralt för hela organisationen. Se länkad PDF för att läsa det i sin helhet.