Kalender 19 June 2018 - 13:00 to 14:00 Universitetsvägen 8 8 Universitetsvägen C/O SU-Inkubator 114 18 Stockholm

Beskrivning:

För att en transaktion ska uppstå behöver partenas enas om värdet för en prestation. Under föreläsningen kommer vi kartlägga en organisations alla beståndsdelar genom Lean Canvas och fördjupa oss i hur ditt värdeerbjudande händer ihop med framför allt kunden, men till lika resterande bitar. 

In order for a transaction to take place both parts have to agree upon a value, which will be exchanged for a service or product. We will map out an organisations different parts during the lecture through a Lean canvas and submerge within the value creation domain.