Vi tror att du är en kreativ (nybliven eller framtida) företagare som vill skapa idéer som bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet. Vi vill ge dig inspiration, utbildning, nätverk och utveckling i ett projekt för att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.

Under tre år kommer vi att genomföra affärsutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuell mötesplats för att sedan utveckla ett digitalt affärsutvecklingsprogram. Allt kommer att vara anpassat för nya företag inom den gröna sektorn och syftar till att skapa nya företag, nya nätverk, inspirera fler till nytänkande och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

Affärsutvecklingsutbildningen baseras på Drivhusets affärsutvecklingsmetod Loopa som är validerad och utvecklad tillsammans med Chalmers entreprenörsskola. Loopa ger entreprenörer de modernaste verktygen för att arbeta med värdeskapande processer och under projektet kommer Loopa att anpassas för grön sektor.
Dessutom adderas branschspecifikt kunskapshöjande innehåll som exempelvis behandlar bioekonomi och digitalisering samt inspiration till nya målgruper, studiebesök, och lokala affärsnätverk.

Vi tror att deltagarna i programmet främst kommer att ha företagsidéer som bygger på närhet, kvalité, upplevelser och småskalighet. I den typen av företag utvecklas ofta helt nya saker, nya produkter, tjänster och distributionsformer.

Vi ser fram emot att träffa just Dig!

För mer information kontakta:
Veronica Tigerberg
veronica.tigerberg@drivhuset.se
0733 32 99 27