Drivhusets uppgift är att hjälpa unga entreprenörer att utveckla idéer och vara med och starta nya företag, samt att stötta och utveckla befintliga verksamheter och på så vis vitalisera näringslivet i Region Örebro län. 

Vår verksamhet finansieras delvis genom årliga verksamhetsbidrag från Tillväxtverket, Örebro kommun och Region Örebro län, samt nära samarbetet med näringslivet. Vi välkomnar enskilda gåvogivare och företag att stödja Drivhuset så att verksamheten kan fortsätta i samma skala. 
 
Gåvogivare
“Många bäckar små…” brukar man säga och i det här fallet är det så. Även små bidrag kan göra stor nytta. Som privatperson får du mer än gärna bidra med 100 kronor eller mer. Swisha oss på 123 21 34 67 4 eller sätt in på bankgiro 5278-3131. OBS! Märk betalningen med “gåva”.
 
Företag
Om ni vill bli partner till Drivhuset och skänka en större summa eller bidra med löpande ekonomiskt stöd, ber vi er kontakta oss på orebro@drivhuset.se.
 
Som partner erbjuds du bland annat:

  • ta del av studenters innovativa lösningar, produkt- och affärsidéer
  • samarbeten med drivna studenter
  • kontakter med potentiella framtida kunder
  • tillgång till våra nätverk
  • möjlighet att delta vid våra events

 “Drivhusets unga entreprenörer bär på mycket energi som smittar av sig.” - Marie Bergström, KPMG
 
“Jag har alltid imponerats av Drivhusets förmåga att skapa entreprenörer utav unga ambitiösa studenter. De fyller en viktig samhällsfunktion. Vi delar Drivhusets värderingar och därför är vi naturligtvis stolta över detta partnerskap.” - Johan Andersson, vd, Mellby Gård
 
“Genom Drivhuset fick vi inspiration och ett omfattande nätverk som varit otroligt värdefullt genom åren. Nu har vi bestämt oss för att gå in som partner till Drivhuset för att vi vill främja och stötta deras verksamhet och för att vi delar Drivhusets intresse kring entreprenörskap.” - Martin Börjeskog, försäljningschef, IT-mästaren
 
”Jag startade mitt bolag med stöd och rådgivning från Drivhuset. Idag är vi sex anställda med kontor i Örebro och Stockholm. Drivhuset får idéer att växa och jag vill att fler ska kunna göra samma resa som jag haft möjlighet att göra. Därför är det självklart för mig att stötta Drivhusets verksamhet så fler unga entreprenörer får utveckla sina idéer” – Fredrik Stengarn, partner och PR-rådgivare på Four PR