Drivhuset hjälper dig till eget företagande genom praktisk utbildning och vägledande affärsutveckling. I nära samarbeten med högskolor och näringsliv landet över strävar Drivhuset efter att inspirera fler till att skapa nytt av sina idéer. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden.

Beläget i hjärtat av Linnéuniversitets lokaler i Växjö finner du Drivhuset. Tillsammans med Linnéuniversitetet arbetar vi för att öka medvetenheten kring entreprenörskap i Linnéregionen. Drivhuset hjälper dig med praktisk kunskap och erbjuder en vägledande hand med fokus på dig som entreprenör. Idéer bedömer vi aldrig, då det är marknaden som avgör om din idé är bärande. Istället finns vi som ett bollplank för dig med målet att du som entreprenör och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill.

Drivhuset finner du till höger om huvudentrén i huvudbyggnaden (hus H) nära receptionen till Linnéuniversitetet i Växjö.

Välkommen!