Välkommen till Språngbrädan! 

Vad är Språngbrädan?
Språngbrädan är en digital mötesplats som kopplar samman studenter från Linnéuniversitet med företag i Kronobergs län. Mötesplatsen är en naturlig länk mellan akademi och näringsliv och ska öka kontakten mellan studenter och företag i regionen. 

Språngbrädan tar avstamp i, och har fått inspiration från, projektet E-faktor. Vi på Drivhuset ville, efter projektets slut, arbeta vidare med konceptet då vi ser att entreprenöriell drivkraft och ett gott nätverk som viktiga dörröppnare till arbetslivet. 

Intresserad? Till höger kan du läsa mer om vad Språngbrädan kan ge dig som student och dig som företagare. Här hittar du även aktuella uppdrag och en handfull exempel på tidigare, redan genomförda, projekt.