Nyhet 27 Mar 2014 Skrivet av: Anna-Carin Sandberg Jödahl

Drivhuset Stockholm och Drivhuset Södertälje välkomnar nu Marianne Wieslander som ny affärsutvecklare! 

Marianne började sin karriär som idrottslärare för att sedan vidare ha skaffat sig en bredd och en kompetens inom utbildningsområdet, sälj, projektledning, kommunikation och utveckling. Marianne kommer närmast från en ideell organisation som arbetar med mentorskap för unga där hon arbetar bl.a som produktionsledare. Marianne kommer att fördela sin tid mellan Drivhuset i Södertälje respektive Stockholm och vi välkomnar henne båda med största glädje senare i vår!